Welkom

Ieder kind heeft het recht veilig op te groeien. Dit geldt ook wanneer ouders lid zijn van een religieuze gemeenschap. Stichting Reclaimed Voices streeft naar bewustwording over de omgang met klachten rond seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen. De stichting wil dat er binnen (religieuze) gemeenschappen een veilige ruimte bestaat waarbinnen slachtoffers, met respect voor hun autonomie, hun ervaring kunnen delen.

De naam van onze stichting krijgt betekenis door de stem van ieder die zich uitspreekt en opkomt voor kindveiligheid.

Doe je met ons mee?