Reclaim your voice

Het Engelse werkwoord ‘to reclaim’ betekent herwinnen, terugeisen. Het kan ook vertaald worden met protesteren, of op het rechte pad brengen. Dit verwijst naar ons protest tegen het huidige beleid inzake seksueel misbruik in de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De naam van onze stichting kan vertaald  worden als ‘herwonnen stemmen’: we bieden personen met misbruikervaringen die moe(s)ten zwijgen de ruimte hun eigen stem te herwinnen en zich uit te spreken.

Het zijn de verhalen van deze ervaringsgenoten bij Jehovah’s Getuigen die de misstanden  aan de kaak stellen. Zonder hun moed kunnen wij niets. Hun stemmen geven werkelijke betekenis aan Reclaimed Voices!

Wat kan jij doen?

Stichting Reclaimed Voices pleit voor een beleidsverandering bij Jehovah’s Getuigen en bewustwording van de ernst van het probleem bij de overheid: kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Help jij mee door onze doelstelling te realiseren? Dit kan bijvoorbeeld door de stichting financieel te steunen met een donatie. Bovendien werkt de stichting met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die het belangrijk vinden dat kinderen veilig én gelukkig kunnen opgroeien. Je hoeft niet zelf seksueel misbruikt te zijn om iets te doen! Je hoeft alleen empathie te tonen om je nek uit te steken voor kinderen!

________

Reclaim Your Voice: Abuse Survivors Speak Out