Reactie op RTL Nieuws bericht Politie-invallen bij Jehovah’s Getuigen

6 december 2018

Reclaimed Voices is blij dat het Openbaar Ministerie de situatie serieus genoeg neemt om op deze manier op zoek te gaan naar informatie. Als deze politie-invallen leiden tot strafzaken en uiteindelijk ook tot berechting van daders, is dit een goede zaak. Daarnaast hopen wij dat de informatie die men heeft gevonden zal bijdragen aan het blootleggen van de problematiek in het beleid bij Jehova’s Getuigen waar het seksueel misbruik betreft.

Jehova’s Getuigen dienen te begrijpen dat dit geen aanval is op hun geloof. Het gaat om de veiligheid van kinderen. Zolang de organisatie van Jehova’s Getuigen niet bereid is zelf haar beleid te laten onderzoeken om verbeteringen aan te brengen, zullen dit soort acties nodig zijn.

Het bestuur van Reclaimed Voices

Raymond Hintjes
Frank Huiting

Aswin Suierveld

RTL Nieuwsbericht: Politie-invallen bij hoofdkantoor en kerkgebouwen Jehovah’s Getuigen vanwege misbruik


________

Reclaim Your Voice: seksueel misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen


Reclaim your Voice

Het Engelse werkwoord ‘to reclaim’ betekent herwinnen, terugeisen. Het kan ook vertaald worden met protesteren, of op het rechte pad brengen. Dit verwijst naar ons protest tegen het huidige beleid inzake seksueel misbruik in de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De naam van onze stichting kan vertaald  worden als ‘herwonnen stemmen’: we bieden personen met misbruikervaringen die moe(s)ten zwijgen de ruimte hun eigen stem te herwinnen en zich uit te spreken.

Het zijn de verhalen van deze ervaringsgenoten bij Jehovah’s Getuigen die de misstanden  aan de kaak stellen. Zonder hun moed kunnen wij niets. Hun stemmen geven werkelijke betekenis aan Reclaimed Voices!

Wat kan jij doen?

Stichting Reclaimed Voices pleit voor een beleidsverandering bij Jehovah’s Getuigen en bewustwording van de ernst van het probleem bij de overheid: kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Help jij mee door onze doelstelling te realiseren? Dit kan bijvoorbeeld door de stichting financieel te steunen met een donatie. Bovendien werkt de stichting met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die het belangrijk vinden dat kinderen veilig én gelukkig kunnen opgroeien. Je hoeft niet zelf seksueel misbruikt te zijn om iets te doen! Je hoeft alleen empathie te tonen om je nek uit te steken voor kinderen!