Reclaim Your Voice

Het Engelse werkwoord ‘to reclaim’ betekent herwinnen, terugeisen, maar kan ook vertaald worden met protesteren, of op het rechte pad brengen. In die zin verwijst het naar ons protest tegen het huidige beleid inzake seksueel misbruik in de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De naam van onze stichting zou vertaald kunnen worden als ‘herwonnen stemmen’: we bieden personen met misbruikervaringen die van de wachttorenorganisatie moe(s)ten zwijgen de ruimte hun eigen stem te herwinnen en zich uit te spreken.

Het zijn de verhalen van deze ervaringsgenoten bij Jehovah’s Getuigen die de misstanden in de Wachttorenorganisatie aan de kaak stellen. Zonder hun moed kunnen wij niets. Hun stemmen geven werkelijke betekenis aan Reclaimed Voices!