reclaimed voices, open, brief, jehovah's getuigen, seksueelmisbruik

Open Brief 1

Nieuwsberichten

Stichting Reclaimed Voices
xxxxxxxxxx
xxxx xx Roermond

Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland
xxxxxxxxxx
xxxx xx  EMMEN

 

Roermond, 24 november 2017

 

Betreft: Reactie op uw uitspraak onder voorwaarden met ons in gesprek te willen gaan.

Geachte heren,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw reactie aan RTV Noord nadat u van hen had vernomen over de oprichting van onze stichting Reclaimed Voices. In uw reactie geeft u aan onder voorwaarden met ons in gesprek te willen gaan. Graag zouden wij van dit aanbod gebruik maken en van u vernemen onder welke voorwaarden u dit gesprek wilt laten plaatsvinden.

Wij achten het van groot belang dat bij meldingen van seksueel misbruik de zorg aan het centraal staat. Het slachtoffer verdient alle liefde, hulp en ondersteuning bij de verwerking van het trauma. Het is daarbij belangrijk dat een slachtoffer zich gehoord voelt en erkend wordt in wat hem of haar is aangedaan.

Uit verhalen van personen die misbruikt zijn binnen uw organisatie kregen wij de indruk dat zij zich niet gehoord voelden. Ook werd hen niet gevraagd hoe zij wilden dat er werd gehandeld. Dit heeft er toe geleid dat wij onze stichting hebben opgericht, om aan slachtoffers de mogelijkheid te bieden hun verhaal te doen.

Omdat wij aan slachtoffers een stem willen geven en om onze stichting openbaar te maken, hebben wij de media opgezocht. In reactie daarop krijgen wij verhalen binnen aangaande seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen. Inmiddels zijn bij onze stichting 46 gevallen van seksueel misbruik binnen uw organisatie bekend.

Als organisatie met hoge morele maatstaven zult u zich ongetwijfeld zorgen maken over seksueel misbruik dat binnen uw geloofsgemeenschap plaatsvindt. Wij verwachten dat u er alles aan wilt doen om te zorgen dat kinderen tegen seksueel misbruik worden beschermd en slachtoffers de best mogelijke deskundige hulp krijgen.

In een gesprek zouden wij u een aantal zaken willen voorleggen die door slachtoffers en ons als problematisch worden ervaren in de manier waarop uw organisatie omgaat met situaties rond seksueel misbruik. Door deze problematiek voelen misbruikslachtoffers zich niet gehoord of erkend en lijken daders soms vrijuit te gaan. Bovendien kunnen wij u in contact brengen met organisaties die u vanuit hun professionaliteit kunnen begeleiden om zo uw werkwijze bij meldingen van seksueel misbruik af te stemmen op de behoeften van het slachtoffer.

In afwachting van uw antwoord,

 

Raymond Hintjes, voorzitter
Bernadette Meulens, secretaris
Frank Huiting, penningmeester
Aswin Suierveld, algemeen bestuurslid

Stichting Reclaimed Voices

One thought on “Open Brief 1

Comments are closed.