Seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen – Achtergronden en Aanbevelingen

Uncategorized

Seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen is een probleem. Om dit probleem te begrijpen is informatie nodig over de achtergrond van deze religieuze organisatie, over hun beleid en over de religieuze overtuigingen die een rol spelen. Dit rapport is bedoeld om op beknopte wijze hierover informatie te verschaffen. Het eerste en vierde hoofdstuk betreffen grotendeels vertaald materiaal uit rapporten van de Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse van Australië, een onderzoekscommissie die onderzoek heeft gedaan naar hoe diverse instituten omgaan met situaties rond seksueel misbruik en daarbij ook de organisatie van Jehovah’s Getuigen heeft onderzocht. Het tweede hoofdstukje tracht inzicht te verschaffen in de procedures rondom seksueel misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen. Enkele citaten van slachtoffers benadrukken dit beleid en wat het met hen deed. In het derde hoofdstuk zijn de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Deetman opgenomen en is getracht duidelijk te maken in hoeverre Jehovah’s Getuigen iets kunnen met de betreffende aanbevelingen alsook hoe zij mogelijk kunnen reageren ten einde er niets mee te hoeven. Het laatste hoofdstuk gaat over onze Stichting Reclaimed Voices, over het ontstaan, onze missie en welke doelen we nastreven. De verantwoording voor de eerste vier hoofdstukken ligt bij Aswin Suierveld, het laatste hoofdstuk is van de hand van Raymond Hintjes.

Wij hopen hiermee bij te dragen aan een beter begrip van de problematiek rond seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen.

Januari 2018,

Raymond Hintjes Religiewetenschapper en voorzitter Reclaimed Voices
Aswin Suierveld Theoloog en algemeen bestuurslid Reclaimed Voices

Het hele rapport is te downloaden via:
Seksueel misbruik bij Jehovahs Getuigen – Achtergronden en Aanbevelingen

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.