Stichting Reclaimed Voices zoekt vrijwilligers

Vacature

De stichting streeft naar:

  • het doorbreken van het taboe rondom seksueel misbruik;
  • creëren van bewustwording in de maatschappij, zowel bij de regering, religieuze instanties, het onderwijs, als bij hulpverlenende organisaties;
  • creëren van draagvlak voor beleidsverandering betreffende seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen;
  • slachtoffers aansporen ‘te praten’ over het seksueel misbruik, aangifte bij de politie te doen en professionele hulp te zoeken. 

Wij werken vanuit een aantal waarden: erkenning, waardigheid, vrijheid, respect, lef, eerlijkheid , openheid, en doortastendheid. 

Stichting Reclaimed Voices zoekt diverse vrijwilligers :

–  Vrijwilligers Coördinator
–  Webmaster
–  Fondsenwerver
–  Virtual Assistant
–  Video Editor
–  Vertaler NL – ENG
–  Research Assistent / Analyst
–  Internationaal Business Development Coach
–  Helpende Handjes voor overige werkzaamheden

Wij bieden:
Voldoeninggevend werk. Je draagt bij aan het bewustwordingsproces in Nederland over en daarmee aan verandering van het maatschappelijke probleem van seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen.
De stichting biedt indien nodig interne bijscholing gerelateerd aan de functie.

Soort dienstverband:
Het gaat hier om onbezoldigde vrijwilligersfuncties.
Na een inwerkperiode verwachten wij dat er (bij de meeste functies) voor ongeveer 4 uur per week werk voor je zal zijn.
Er zal een vrijwilligersovereenkomst worden aangegaan.

Interesse:
Voel jij je betrokken bij de doelstellingen van Stichting Reclaimed Voices? Wil jij je kennis en vaardigheden voor onze stichting inzetten? Stuur dan een motivatie van ten minste 10 regels, en je CV (of LinkedIn profiel) naar: vrijwilliger@reclaimedvoices.org.

De droom: Elk kind moet veilig kunnen opgroeien binnen het gezin en de religieuze gemeenschap