Leiders Jehovah’s Getuigen omzeilen Reclaimed Voices

Blog

Leiders van Jehovah’s Getuigen lijken stichting Reclaimed Voices uit de weg te gaan bij de verzoeken om dossiers en weigeren blijkbaar contact met ons te hebben.

Ruim twee maanden geleden deden 13 personen via stichting Reclaimed Voices en advocaat Nico Meijering een verzoek om dossiers bij de juridische afdeling van Jehovah’s Getuigen in Nederland. Na wat over en weer communicatie kwam er nog niet zo veel beweging in de zaak. Michel van Hilten, die zowel woordvoerder als jurist is bij Jehovah’s Getuigen, bleef volhouden dat de betrokkenen een kopie van hun ID-bewijs moesten opsturen. Dit om aan te tonen dat zij werkelijk waren wie ze zeiden te zijn. Eind maart besloten we dan maar in de door hem voorgestelde procedures mee te gaan.

Nico Meijering gaf aan dat wij dit zelf wel konden afhandelen. Wij hebben de betrokken personen gevraagd een kopie van hun ID-bewijs op te sturen. Op 1 april ging er een eerste mail met in de bijlage 5 kopieën ID-bewijzen naar Jehovah’s Getuigen. Wij verzochten daarin op zoek te gaan naar dossiers/informatie aangaande betrokkenen, die op het bijkantoor en in plaatselijke gemeenten wordt bewaard. Deze wilden wij aangetekend naar het kantoor van Nico Meijering gestuurd hebben.

In de week die volgde kwamen bij ons nog wat kopieën binnen en op 8 april volgde een tweede mail aan Van Hilten. Deze keer vroegen wij om een bevestiging dat de gezonden kopieën in goede orde waren ontvangen. Tevens vroegen wij een indicatie te geven hoelang het zou duren voor wij de informatie op het kantoor van Meijering konden verwachten.

Op 13 april ontving onze advocaat een mail van Michel van Hilten waarin hij zich erover lijkt te beklagen dat ineens ‘een derde partij’ om de dossiers vraagt. De naam Reclaimed Voices wordt niet genoemd. Van Hilten gaf aan dat zij ‘niet kunnen reageren op soortgelijke verzoeken die ons middels andere derde partijen bereiken’. Wij waren flink kwaad! Temeer omdat wij van het begin af aan als partij in het geheel betrokken waren.

Op 15 april ging er daarom opnieuw een mail van ons naar Michel van Hilten. We hebben zijn argumenten ontzenuwd, we vroegen wederom om een bevestiging van de ontvangst van de hen toegezonden ID-bewijzen en een indicatie van toezending informatie. De toon was nu niet langer mild. We hebben ze een deadline gegeven voor een antwoord – rechtstreeks aan ons – en gedreigd desnoods de dossiers via de rechter op te vragen. Wij wisten dat vertegenwoordigers van Jehovah’s Getuigen gister een gesprek hadden met medewerkers van het ministerie, daarom hebben wij die maandag al van de gang van zaken op de hoogte gebracht.

De deadline was dat wij uiterlijk woensdag 18 april een antwoord wilden. Ze hebben gereageerd, maar wederom aan onze advocaat en niet aan ons. Er is in ieder geval een bevestiging dat de kopieën van ID-bewijzen bij hen binnen zijn.

Het lijkt erop dat Jehovah’s Getuigen er alles aan doen om ons te omzeilen of uit de weg te gaan. Ze houden hun deuren vooralsnog voor ons gesloten. Laten we hopen dat er via onze advocaat en het ministerie toch beweging in de zaak blijft. Wij gaan in ieder geval door.