Commentaar op ‘Het Bijbelse standpunt van Jehovah’s Getuigen over de bescherming van kinderen’

Artikelen

Ter bescherming van kinderen bij Jehovah’s Getuigen bestaat er sinds maart 2018 in Nederland een nieuw beleidsdocument, genaamd: Het Bijbelse standpunt van Jehovah’s Getuigen over de bescherming van kinderen.

Geheel nieuw is dit document niet. Zowel voor Australië en voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland was er al een dergelijk document. Het Nederlandse document lijkt in grote lijnen een vertaling van de Australische versie, zij het in een andere volgorde en met kleine aanpassingen. In elk van deze landen is het betreffende document opgesteld nadat daar aanleiding voor was. In Australië werd het opgesteld naar aanleiding van het onderzoek door de Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, in het Verenigd Koninkrijk (en voor Ierland) reeds een eerste versie in 2011 naar aanleiding van onderzoeken door de Charity Commission. In Nederland lijkt het verschijnen van het document samen te hangen met gesprekken die medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben gehad met het landelijk bestuur van Jehovah’s Getuigen en de mogelijkheid dat er een onderzoek komt.

Ons commentaar is te downloaden als PDF bestand:

Commentaar Bescherming Kinderen Jehovah’s Getuigen

One thought on “Commentaar op ‘Het Bijbelse standpunt van Jehovah’s Getuigen over de bescherming van kinderen’

Comments are closed.