Open Brief 2

Nieuwsberichten

Stichting Reclaimed Voices
XXXXXXXXXX
XXXX XX Roermond

Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland
Noordbargerstraat 77
7812 AA EMMEN

Roermond, 19 april 2018

Geachte heren,

Op 24 november 2017 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij ingaan op uw uitspraak onder voorwaarden met ons in gesprek te willen gaan aangaande het onderwerp seksueel misbruik binnen uw organisatie. U heeft ons op 22 december een bevestiging gestuurd. U deelde ons mee onze bevindingen te zullen overwegen en even de tijd te willen nemen u op een en ander te beraden.

Inmiddels zijn er bijna vier maanden verstreken en constateren wij dat u niets meer van u heeft laten horen. Wij vragen ons ernstig af of u het probleem rond seksueel misbruik binnen uw gemeenschap wel serieus neemt. Temeer omdat inmiddels 276 situaties met ons gedeeld zijn van seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen in Nederland.  Bovendien komen wereldwijd verhalen van seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen aan het licht.

Ondertussen zijn door een aantal personen via ons en onze advocaat bij u verzoeken gedaan, (kopieën van) dossiers die door uw organisatie worden bijgehouden te overleggen. Er ontstaat bij ons de indruk dat u contact met ons uit de weg gaat. Wij maken ons hierover ernstig zorgen. Is deze handelwijze een indicatie voor hoe u misbruikslachtoffers die niet langer bij uw geloofsgemeenschap horen zult behandelen? Minister Dekker heeft u gevraagd in gesprek te gaan met slachtoffers die zich bij ons hebben gemeld. Ten einde hieraan gehoor te geven, zult u met ons moeten communiceren.

Wij verzoeken u daarom op de volgende vragen antwoord te geven: Bent u bereid tot een gesprek met ons? Wat is de reden dat u tot op heden nog geen gesprek met ons gevoerd heeft? Indien u niet bereid bent tot een gesprek, wat is hiervoor dan de reden? Kunt u bevestigen dat dit te maken heeft met hoe uw geloofsgemeenschap aankijkt tegen mensen die niet langer lid zijn van uw organisatie?

Graag ontvangen wij binnen 14 dagen een antwoord.

Namens bestuur stichting Reclaimed Voices,

Raymond Hintjes, voorzitter.

4 comments

Comments are closed.