De narcistische slaaf uit Warwick

Blog

– door de Sprekende Getuige (*)

De hardnekkige weigering vanuit het bijkantoor in Emmen om een onafhankelijk onderzoek toe te laten naar het seksueel kindermisbruik binnen zijn eigen geloofsgemeenschap heeft waarschijnlijk alleen politiek Den Haag verbaast. Wie ook maar een heel klein beetje de cultuur kent  binnen de Jehovah’s Getuigen organisatie had niet anders verwacht. Zorgwekkender is het misschien wel dat het overgrote deel van de leden evenmin enige behoefte aan openheid en een werkelijk objectieve waarheidsbevinding op wat voor terrein dan ook maar ambiëren De oorzaken hiervan zullen gezocht moeten worden in, zoals de Wachttoren het meermaals zelf heeft omschreven “het voortreffelijke geestelijke voedsel”. Hier vallen naast de bekende tijdschriften Wachttoren en Ontwaakt ook de diverse brochures, traktaten,  websitepublicaties, vergaderingen en congressen onder.

Als ik de balans hierover  opmaak, dan vallen me een paar zaken op. Zo zullen weinig woorden in de lectuur van Jehovah’s Getuigen zo vaak de revue zijn gepasseerd als het woord nederigheid. Een gezonde vorm van nederigheid bezitten is uiteraard voor ieder mens een kostbaar goed. Nederigheid in die zin dat we ons zelf niet al te belangrijk willen maken, graag bereid zijn naar anderen te luisteren en zoals de Bijbel zegt “niet meer te denken van onszelf dan nodig is”. Op zichzelf een schitterend streven.

Het spreekt voor zich dat een goed voorbeeld in dit opzicht dan ook essentieel is. De zichzelf benoemde “Beleidvolle Slaaf” geeft toe dat God en Jezus de belangrijkste voorbeelden van deze mooie eigenschap zijn. Laten we dus maar meteen kijken wat Jezus hier zelf over zegt. Nadat hij de voeten van zijn discipelen gewassen heeft merkte hij op: “Een slaaf staat niet boven zijn meester”. Om zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij zichzelf niet als de meester beschouwde, zei hij er onmiddellijk achteraan “en iemand die wordt gestuurd, staat niet boven degene die hem heeft gestuurd”. Ook leerde Jezus nergens dat een slaaf zelfs maar gelijk staat aan God. De invulling van het begrip nederigheid die het Besturend Lichaam  via hun genoemde kanalen geeft staat hier echter haaks op.

Hoe ironisch is het dan ook dat niettemin juist diezelfde organisatie  alle kenmerken van een narcistisch persoonlijkheidssyndroom ((NPS)vertoont . Elke eigenschap van deze psychische aandoening  blijken zelfs in ruime mate aanwezig. Ik zal me hier beperken tot de meest in het oog springende kenmerken.

Een narcist voelt zich specialer en meer bijzonder dan een ander. Dit  meerderwaardigheidscomplex wordt actief uitgedragen aan een ieder die het maar horen wil en zelfs aan degenen die het eigenlijk helemaal niet meer willen horen zoals ondergetekende. Andere kenmerken van narcisme zijn: het onvermogen om fouten toe te geven en het manipuleren van de ander. Dit met als doel van de narcist hun te kunnen controleren, kwetsbaar, kneedbaar en zodoende volledig afhankelijk te maken. Ik noem 3 voorbeelden uit de eigen lectuur :

“De wil van de slaaf is daarom Jehovah’s wil. Opstand tegen de slaaf staat gelijk aan opstand tegen God (Wachttoren 15 augustus 1956, blz. 374).

“Het is heel belangrijk dat we weten wie de getrouwe slaaf is. Onze geestelijke gezindheid en onze band met God hangen af van dit kanaal”  (Wachttoren 15 juli 2013, blz. 20).

“De instructies die we dan van Jehovah’s organisatie krijgen, kunnen menselijk gezien vreemd of ongewoon lijken. We moeten allemaal bereid zijn om alle instructies die we krijgen op te volgen, of ze nu uit strategisch of menselijk oogpunt verstandig lijken of niet.” (Wachttoren, 15 november 2013, blz. 20).

Seksueel misbruik gedijt vaak in een omgeving waar de ene partij onmondig is en er weinig sociale controle aanwezig is. Grensoverschrijdende situaties vinden vaak plaats in een context van al te veel vertrouwen op de ander: “Hij weet wel wat hij doet, hij is tenslotte door Jehovah aangesteld”. Seksueel misbruik gedijt wanneer voortdurend een sfeer van wantrouwen gevoed wordt tegenover alles wat werelds is en de eigen gemeente als enige veilige haven bij uitstek wordt beschouwd. De organisatie heeft hierin een niet te onderschatten verantwoordelijkheid te nemen .In plaats van hoog van de (Wacht)-toren te blazen zal ze moeten leren in te zien dat ook zij niet gelijk staan aan hun meester.
___

* De Sprekende Getuige is een actieve Jehovah’s getuige die verbonden is met één van de plaatselijke gemeentes van Jehovah’s Getuigen in Nederland. Hij is kritisch op hoe Jehovah’s Getuigen reageren op de mediaberichten over seksueel misbruik en laat daarmee zien dat er ook binnen de organisatie personen zijn die van mening zijn dat er anders moet worden omgegaan met het onderwerp seksueel misbruik.

Blogs van de Sprekende Getuige verwoorden de persoonlijke mening van de auteur. Deze persoonlijke mening stemt niet automatisch overeen met de mening van het bestuur van Stichting Reclaimed Voices.