Brief aan Michel van Hilten

Blog

Beste broeder van Hilten,

Ja, je leest het goed, een brief van een actieve getuige, weliswaar een kritische, maar niettemin wèl ééntje die nog altijd actief de vergaderingen bezoekt en velddienstbriefjes inlevert. Wees er dus zuinig op.

Vier dagen nadat de 2e Kamer unaniem pleitte voor een onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik binnen de organisatie van Jehova’s Getuigen stond jouw reactie in de zaterdageditie van ‘Dagblad van het Noorden’ te lezen. Uiteraard hoop ik dat je zorgvuldig geciteerd bent maar daarvan uitgaande wil ik je bij voorbaat vast een compliment geven. Geheel naar het congresthema van afgelopen weekeind in Swifterbant “Wees moedig” heb jij namelijk je woordje in de pers gedaan.  Aan moed heeft het je zeker niet ontbroken, wel aan de nodige zorgvuldigheid. “Schieten met een kanon op een mug” noemde je de wens van onze complete volksvertegenwoordiging om een onderzoek in te stellen naar die honderden meldingen van seksueel misbruik binnen de organisatie. Buiten het feit dat je woorden getuigen van een respectloze houding naar de autoriteiten (wat stond er ook alweer allemaal in Romeinen 13?) zet je bovendien een grote groep kwetsbare personen weg als een onbeduidende mug. Mensen die dagelijks nog de gevolgen ervaren van het misbruikt zijn.

“Ze hebben een advocaat ingehuurd  en werken via de media” klaagde je, doelend op Stichting Reclaimed Voices. Beste Mr. van Hilten, jij die zelf als jurist mede de juridische afdeling vertegenwoordigt in het Nederlandse bijkantoor in Emmen zou beter moeten weten. We hebben het hier over een stichting die onder andere zich inspant om slachtoffers te bewegen aangifte te doen bij de politie. Een stichting die er geen genoegen meeneemt dat pedofielen in het meest gunstige geval vaak alleen maar uitgesloten worden en verder hun gang kunnen gaan op zoek naar een volgend slachtoffer.  We hebben het over een Stichting die moet opboksen tegen een Bestuur wat tot dusver op geen enkele manier  heeft aangegeven wat hun voorwaarden zijn teneinde een onafhankelijk onderzoek toe te laten. Een Bestuur die roept dat Stichting  R.V. de feiten niet zou kennen doch diezelfde feiten niet eens zelf wenst te onderzoeken!

In ‘Dagblad van het Noorden’ beweer jij verder, ik citeer:“Reclaimed Voices kan alleen met 301 zaken aankomen als die kwesties uit hun verband zijn gehaald, door dubbeltellingen of dat andersoortige kwesties worden meegeteld als misbruik”. Michel ik hoef jou als jurist toch niet te vertellen dat iemand die  zoiets stelt toch minimaal een poging moet doen om dergelijke beschuldigingen te staven en te bewijzen?

Beste Michel probeer eens bij wijze van experiment je het volgende scenario voor te stellen

Als klein meisje ben je in het verleden ernstig misbruikt door een ouderling en je had de pech dat daar nooit twee getuigen bij waren. Nadat je pas na jaren de moed had het hele verhaal naar buiten te brengen, krijg je vervolgens te horen dat je er vanaf dat moment met niemand meer over mag praten en dat je de zaak in Jehovahs handen moet laten rusten.

In de lange tussentijd  moet je lijdzaam toezien hoe diezelfde viezerik op zondagochtend de Wachttorenstudie leidt. Uiteindelijk hoor je via via van de Stichting Reclaimed Voices en je besluit jouw verhaal aan hun te vertellen. Gelukkig merk je al snel dat deze mensen je serieus nemen en er alles aan doen je de nodige hulp te bieden. Juist als het meisje zich mede door hun inspanningen zich  weer enigszins heeft weten te herpakken,  leest  ze op een kwade ochtend jouw woorden in de krant over “schieten met een kanon op een mug”….

Wie zal het zeggen Michel, wie weet ligt er in een of andere Koninkirijkszaal wel ergens zo’n dossier met een dergelijke inhoud al of niet op vernietiging te wachten. Zonder een degelijk onafhankelijk onderzoek zullen we het in ieder geval niet te weten komen..

Weet je Michel, ondoordachte woorden zijn als dolksteken, maar de tong van de wijze is genezing.  Ik geef het je maar even in overweging. Het staat tenslotte in de bijbel.

Beste Michel, het liefst had ik deze brief niet anoniem naar je willen verzenden, nee liever gewoon in alle openheid met naam en adres erbij vermeld. Tenslotte ben ik van nature nogal direct.

Toch ben ik voldoende realistisch om te beseffen dat er in onze organisatie geen ruimte is voor dergelijke openhartigheid. Zeg nou zelf, hoe hypocriet kan je zijn door in de media te beweren dat we geen apatische organisatie zijn zonder enige zelfreflectie?  Staat er ook maar ergens op de website jw.org dan te lezen hoeveel miljoenen er in de afgelopen jaren aan vrijwilligersgeld is besteed aan zaken als die van Candaca Conti of Jose Lopez?Is er ooit een artikel in de lectuur verschenen waarin de organisatie nederig het boetekleed heeft aangetrokken naar aanleiding van de eindconclusies van de Royal Commission in Australië over de ernstige tekortkomingen van het beleid ten aanzien van seksueel misbruik?

De apostel Paulus wist precies  waar hij het over had in Galaten 6 vers 7: “Maak jezelf niets wijs. God laat niet met zich spotten. Want wat je zaait zul je oogsten.” Een reactie terug in de vorm van een open brief aan Stichting Reclaimed Voices zou ik zeker waarderen. Het zou mij en vele anderen in ieder geval een beetje helpen om het beeld van een apatische en een organisatie zonder enige zelfreflectie wat los te kunnen laten.

 

Met vriendelijke groet:

De Sprekende Getuige (*)

 (*) De Sprekende Getuige is een actieve Jehovah’s getuige die verbonden is met één van de plaatselijke gemeentes van Jehovah’s Getuigen in Nederland. Hij is kritisch op hoe Jehovah’s Getuigen reageren op de mediaberichten over seksueel misbruik en laat daarmee zien dat er ook binnen de organisatie personen zijn die van mening zijn dat er anders moet worden omgegaan met het onderwerp seksueel misbruik.

Blogs van de Sprekende Getuige verwoorden de persoonlijke mening van de auteur. Deze persoonlijke mening stemt niet automatisch overeen met de mening van het bestuur van Stichting Reclaimed Voices((8

3 comments

Comments are closed.