6 oktober 2018: Vreedzaam stil protest

Agenda

Uitnodiging Stil Protest

Stichting Reclaimed Voices organiseert een vreedzaam protest waarbij ze stil wil staan bij de gevolgen van seksueel kindermisbruik binnen (gesloten) religieuze gemeenschappen.

Aanleiding voor dit protest vormt de opstelling van het bestuur van de Jehovah’s Getuigen die aanklachten van misbruik binnen hun gemeenschap wegwuiven als incidenten. Zij willen niet meewerken aan onderzoek omdat dit volgens hen disproportioneel zou zijn en te vergelijken is “met het schieten van een kanonskogel op een mug” (DvhN 7-7-2018).

Binnen de katholieke kerk blijkt het helaas niet beter gesteld te zijn waarbij slachtoffers, veelal minderjarig, onder druk werden gezet om erover te zwijgen. De ‘roofdieren’ hielden volgens een slachtoffer elkaar de hand boven het hoofd.” (Volkskrant, 14-8-2018).

Seksueel kindermisbruik is een maatschappelijk probleem dat in stand gehouden wordt door volwassen die zwijgen, wegkijken of nalaten in actie te komen.

Het is tijd om hier iets aan te doen!

Stichting Reclaimed Voices nodigt jullie uit om samen op 6 oktober te laten zien en horen dat het anders moet. Deze uitnodiging geldt voor slachtoffers, familie, vrienden en alle anderen die achter het doel van dit protest staan.

Reclaimed Voices heeft een waardig programma ontwikkeld dat past bij het doel van dit protest. Zo zal er bijvoorbeeld met muziek en symbolen worden stil gestaan bij personen die geconfronteerd zijn met seksueel misbruik binnen (gesloten) religieuze gemeenschappen. Ook zal er ruimte zijn om op een eigen passende / waardige manier uiting te geven aan je verdriet, boosheid of bezorgdheid. Dat kan bijvoorbeeld door het tonen van een spandoek of protestbord. Verder zal er een manifest worden overhandigd aan de burgemeester van Emmen, die heeft toegezegd dit manifest in ontvangst te willen nemen.

Omdat de locatie van dit protest ongeveer ruimte biedt aan 200 personen willen wij jullie vriendelijk verzoeken voor dit protest aan te melden.

Dit kan via: info@reclaimedvoices.org
of op de facebookpagina van dit event: https://www.facebook.com/events/618082698591792/

Wij willen iedere deelnemer aan het protest vragen om een kleine attentie mee te nemen en achter te laten ter ondersteuning van iemand die seksueel misbruikt is, Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een kaartje, gedichtje of op je eigen creatieve manier.

Misbruikslachtoffers of hun familie en vrienden worden uitgenodigd om één van deze kleine attenties ter ondersteuning mee naar huis te nemen.

Locatie: Emmen, parkeerplaats (ter hoogte van Noordbargerstraat 77)
Datum en tijdstip: 6 oktober 2018 van 14.00 – 16.00

Programma:

13.30 Verzamelen op locatie
14:00 Opening
14.05 Welkomstwoord
14.15 
Toelichting en overhandiging Manifest
14.20 Reactie burgemeester van Oosterhout van de gemeente Emmen
14.25 Vrije ruimte om op je eigen manier uiting te geven aan je verdriet, boosheid, etc…
14.55 
Uitleg stil protest
15.00
Stil protest
15.05 
Reacties op het stil protest
15.15 
Vrije ruimte om op je eigen manier uiting te geven aan je verdriet, boosheid, etc…
15.40
 Sprekers
15.50 
Slotwoord
15.55 
Dilana Smith zingt haar nummer Behind Closed Doors
16.00 
Einde

Uitnodiging protest in pdf-format: uitnodiging stil protest

6 comments

Comments are closed.