Een Jehova’s getuige schrijft een brief aan alle Jehova’s getuigen in Nederland

Blog

BRIEF AAN ALLE JEHOVAH’S GETUIGEN IN NEDERLAND VAN EEN JEHOVAH’S GETUIGE

(deze brief is ook als PDF te downloaden)

Nederland, 1 januari 2019

Lieve zuster, lieve broeder,

Het zal je uiteraard vast niet ontgaan zijn hoe het afgelopen jaar ‘onze eigen organisatie’ zowel op internationaal als nationaal niveau herhaaldelijke keren negatief in de media is gekomen in verband met het beleid rondom seksueel misbruik.

Ik schrijf jullie allen om jullie te laten weten dat ik bezorgd, boos en verdrietig ben. Dit omdat, ondanks dat er door het Genootschap inmiddels vele miljoenen dollars aan schadevergoedingen en schikkingen zijn betaald, de beleidvolle Slaaf nog steeds niet wil erkennen dat zij een groot probleem hebben aangaande hun seksueel misbruikbeleid. Het is alarmerend dat ook in Nederland de verantwoordelijke broeders weigeren om openheid van zaken te geven over het feit dat er jarenlang misbruikdossiers worden achtergehouden en iedere medewerking met justitie wordt geweigerd. in wrange weerwil van het hele 13e hoofdstuk van Romeinen.

Intussen heeft dit alles geresulteerd dat er op 19 november op maar liefst zeven plaatsen tegelijkertijd in Nederland politie-invallen zijn gedaan bij o.a. koninkrijkszalen zoals in Dordrecht en het hoofdkantoor in Emmen. Twee maanden eerder werd al bekend dat in Montana (VS) een rechter maar liefst ruim 30 miljoen dollar eiste van het Genootschap. wegens het verzwijgen aan justitie van ernstig strafbare feiten. In eigen land werd deze zomer bekend dat Jehovah’s Getuigen in een zaak tegen ene Samet G. geweigerd heeft cruciale dossiers aan het Openbare Ministerie te verstrekken, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid heeft geleid tot een lagere strafeis voor de dader. Hoe reageren de gewone zusters en broeders op dit soort berichten?

Het is me opgevallen dat de meeste van mijn zusters en broeders bij al deze informatie vervallen in een ongemakkelijk zwijgen of proberen wanneer dit onderwerp toch ter sprake komt het stomweg te negeren, onder het mom het over ‘iets positievers te hebben’.

De tijden zijn duidelijk veranderd. Waar een tiental jaren geleden datzelfde onderwerp nog bijna met een welhaast cynisch enthousiasme naar de Babylonische vruchten van de Katholieke Kerk werd verwezen, zowel in lezingen als aan de koffietafel, lijkt het onderwerp juist nu het voor ons zo schrijnend actueel is, ineens geen item meer te zijn. De zeldzame keren dat het onderwerp toch ter sprake komt, wellicht door een recent krantenbericht of een kritische huisbewoner, lijken de meeste reacties van ons grofweg in vier categorieën te kunnen worden onderverdeeld.  Nadat ik deze vier typerende reacties heb beschreven, zal ik proberen aan te tonen waarom de hierin genoemde reacties uiteindelijk destructief zijn en een adequate aanpak van het eigenlijke probleem ernstig in de weg staan.

De vier reacties zijn:

 1. We weten nooit wat er allemaal van waar is. Er zal vast wel ergens eens een keertje iets niet helemaal goed zijn gegaan maar laten we wel vertrouwen in de organisatie houden.
 2. Laten we ons op iets positievers richten, we kunnen er toch niks aan doen verder.
 3. Je weet toch dat de hele media in handen van Satan ligt en dat we in deze tijd van het einde dit soort laster kunnen verwachten van mensen die ons haten, laten we alsjeblieft geen aandacht besteden aan geruchten en laster die alleen maar door afvalligen en vijanden van de waarheid wordt verspreid met als doel ons te laten struikelen. Je gelooft zulke onzin toch zeker niet? Als dat zo is heeft Satan je al aardig te pakken!
 4. Ja dit klopt inderdaad niet, maar ja de broeders zijn ook onvolmaakte mensen en Jehovah zal het indertijd allemaal wel gaan rechtzetten, laten we daar gewoon op blijven vertrouwen.

Redenen waarom deze reacties feitelijk destructief zijn:

 1. Het argument van onwetendheid is niet steekhoudend te noemen. Als christen worden we door de bijbel aangespoord om alle dingen te onderzoeken (1 Thess. 5:21). Natuurlijk weet niemand alle details in iedere misbruikzaak, maar iedere getuige kan in principe op de hoogte raken van het door de slaafklasse gehanteerde beleid en van de problemen die dit beleid heeft veroorzaakt en pedofielen en verkrachters afgelopen jaren in de kaart heeft gespeelt. Alleen al de website http://www.reclaimedvoices.org biedt hierover een schat aan informatie, terwijl het landelijk dagblad Trouw op zijn website een overzichtelijk dossier van de belangrijkste nationale nieuwsfeiten van het afgelopen jaar heeft verzameld.. Wie verder nog geïnteresseerd mocht zijn in meer internationaal nieuws verwijs ik naar de website van de volledig onafhankelijk opererende Australische Koninklijke commissie die in 2015 al vaststelde dat meer dan 1000 misbruikzaken door de Jehovahs Getuigen niet waren gemeld bij justitie en de berichtgeving hierover in Trouw.Het argument van onwetendheid is hiermee dus komen te vervallen, evenals het vertrouwen in specifiek de aanpak van seksueel misbruik binnen de organisatie. Dit vertrouwen was immers bij velen juist op bovengenoemde onwetendheid gebaseerd. Onwetendheid omdat tot op de dag van vandaag het genootschap geen enkel nieuwsbericht of verklaring naar buiten heeft gebracht over zijn eigen aandeel hierin. Vertrouwen wat geschonden is door het ontbreken van verantwoording over soms torenhoge bedragen die aan schikkingen en schadevergoedingen zijn betaald van onder andere jou vrijwillige bijdragen! Een organisatie die op dit punt geen openheid verstrekt verdient het niet om in deze een blindelings vertrouwen van haar leden te eisen.
 2. Natuurlijk bestaan er veel positievere zaken op de wereld dan zoiets treurigs als seksueel misbruik. We richten uiteraard liever een Bijbelstudie op of zitten liever gezellig met onze zusters en broeders te keuvelen bij de koffie over het komende internationale congres in Nederland. Begrijpelijk. Maar is het niet bij uitstek de taak van iedere christen om wellicht tegen alle stromen in juist op te komen voor degene die wellicht te maken hebben gekregen met seksueel geweld, al of niet gepleegd door iemand van binnen de organisatie? Hebben wij niet allemaal de christelijke plicht van naastenliefde om naar hun verhaal te luisteren, zonder dat wij deze mensen eerst de verplichting opleggen een verplichte gang naar de ouderlingen te maken, door wie ze in sommige gevallen notabene juist misbruikt zijn? Wanneer we zeggen dat we dit aan Jehovah of liever aan ‘de aangestelde broeders’ moeten overlaten hoe bezien we dan al die teksten zoals Spreuken 21:13; Filippenzen 2:4; Galaten 6:2; Jakobus 2:26 en Matth. 25:36? Waar blijft in zo’n geval dan onze eigen christelijke verantwoordelijkheid?
 3. Als alle media werkelijk in handen van Satan zou liggen, hoe betrouwbaar zijn dan de door de Wachttoren en Ontwaakt! geciteerde misbruikverhalen uit het kamp van de katholieke kerk? (Zie bijv. de Wachttoren van 22 jamuairi 1989 en de Ontwaakt! van 8 april 1997 als twee van de vele voorbeelden van  artikelen die in de afgelopen decennia zijn verschenen). Dit zijn stuk voor stuk gebaseerd op berichten in de media. Laten we daarbij bedenken dat seksueel misbruik zo enorm wijd verspreid is, alleen al in ons land, dat er iedere dag gemiddeld drie personen zich melden bij het Centrum voor Seksueel Geweld, waaronder gemiddeld één kind. Het zou van geen enkel realisme getuigen dat gelet op het aantal meldingen dat alleen al de Stichting Reclaimed Voices heeft ontvangen (over de 300) dit probleem niet speelt bij de Jehovah’s Getuigen in Nederland. Zou het eerder niet logisch zijn dat Satan sommigen van ons verblind heeft voor de harde werkelijkheid en gebruik maakt van een soort cognitieve dissonantie bij velen?
 4. Het gaat hier niet zomaar om onvolmaaktheid, seksueel misbruik is een ernstig misdrijf waar slachtoffers soms hun leven lang getraumatiseerd door kunnen blijven. Het hele 13e hoofdstuk van Romeinen laat bovendien zien dat er geen enkele reden voor Jehovah is om hem in deze zaak ongehoorzaam te zijn. Dat Jehovah straks alles recht gaat zetten, daar ben ik inderdaad evengoed van overtuigd, zoals ik ook overtuigd ben dat de in punt 2 betoogde christelijke plichten ons allemaal aangaan.

Broeders en zusters, doorbreek alsjeblieft nu het stilzwijgen, maak het onderwerp bespreekbaar in jullie gemeente en schroom niet het gesprek aan te gaan!

Help alsjeblieft deze brief aan zoveel mogelijk zusters en broeders te verspreiden, misschien via Facebook of print het simpel weg uit of lees eruit voor. Laten we ervoor zorgen dat we de slachtoffers, de gewonde schaapjes onder ons op die manier kunnen verbinden met liefde en zorg. Wil je weten wat je nog meer concreet kan doen, zou ik je adviseren eens contact op te nemen met de enige stichting in Nederland en België die zich specifiek inzet voor de slachtoffers van seksueel misbruik binnen Jehovah’s organisatie: RECLAIMED VOICES.

hartelijke groet,

de sprekende Getuige (*)

De Sprekende Getuige is een actieve Jehovah’s getuige die verbonden is met één van de plaatselijke gemeentes van Jehovah’s Getuigen in Nederland. Hij is kritisch op hoe Jehovah’s Getuigen reageren op de mediaberichten over seksueel misbruik en laat daarmee zien dat er ook binnen de organisatie personen zijn die van mening zijn dat er anders moet worden omgegaan met het onderwerp seksueel misbruik.

Blogs van de Sprekende Getuige verwoorden de persoonlijke mening van de auteur. Deze persoonlijke mening stemt niet automatisch overeen met de mening van het bestuur van Stichting Reclaimed Voices.

12 comments

 • Het is een heel mooie brief. Helaas denk ik dat Anton gelijk krijgt. (“Een kwestie van tijd totdat hij wordt uitgesloten”) Aan de andere kant, denk ik dat de schrijver, nu hij onderkent dat het genootschap er op sommige punten flink naast zit, dat hij zal gaan ontdekken dat dat op veel meer punten zo is. In ieder geval heel veel sterkte, Sprekende Getuige! Fijn dat er ‘schapen’ zijn, die niet alleen maar “Meeeh” roepen.

 • I believe this very thing needs to change in the jws minds! My son was molested by a family member who was a jw as were we. When my husband and I approached the elders and I was adamant about going to the authorities about it, I was told that I was causing a rift in the congregation! My husband was continually told basically to get me under control! I saw this whole matter out through the court system and the person who molested my son was sent to prison the mother of this perpetrator continued to go to the elders in our congregation stating I was causing a family rift…tough my son was forever changed by that whole experience I will not now or ever say jws did the right thing! They kept telling me the court process would cause problems for.our family the congregation and Jehovah! I will always know that despite what anyone else knew or felt about the situation I knew I did what was right for my son!

 • Wat mij opvalt in het ontwaakt artikel: de organisatie weet heel goed hoe te handelen als kinderen gemolesteerd worden door daders buiten de gemeente, zij moeten erop gewezen worden dat ze aangifte kunnen doen volgens het artikel. Maar binnen de organisatie gelden blijkbaar compleet andere adviezen.
  Je slaat de spijker op z’n kop met deze brief. Ik lees je blogs iedere keer met pijn in mijn hart. In gesprek over dit onderwerp met mijn familieleden die in de waarheid zijn, krijg je inderdaad 1 van de 4 reacties.
  Ik denk dat de organisatie erg zijn eigen glazen aan het ingooien is met hun besluit niet mee te werken en zich zo harteloos en arrogant naar de slachtoffers op te stellen. De vergelijking met de Farizeeën dringt zich op.
  Ik ben inmiddels al vele jaren inactief en altijd nog de twijfels gehad of ik niet terug moest gaan naar ‘de waarheid’ maar deze hele gang van zaken heeft mij wel de schellen van de ogen doen vallen.
  Ik vind het ontzettend knap dat je, ondanks je scherpe inzicht in het falen van de beleidvolle slaaf in deze verdrietige situatie, toch je geloof weet vast te houden. Ik wens je veel kracht in het blijven uitspreken.
  En voor alle betrokkenen bij reclaimed voices: hou vol. Ik wens dat jullie gehoord en gezien worden en dat het recht zijn loop krijgt.

 • The Governing Body can no longer hide the fact they they protect pedophiles from the authorities.
  Members are always told that they should never bring reproach upon the Governing Body and the Organization. This culture of silence has caused so much suffering and destroyed countless lives.

  In my last Traveling Overseer School I attended, we were told that while the victims of molestation and their families have the right to report to the police, elders should remind the victims that they will bring reproach upon the Organization. This is hypocritical and mental abuse and coercion placed upon the victims.

  Jesus said that true Christians are identified by love and mercy (John 13:35; Matthew 23:23)How is it loving and showing compassion to tell victims to shut up or be disfellowshipped? How is it loving to refuse to turn in information to authorities that can help incarcerate a pedophile and protect children from future abuse?
  Why does the Governing Body refuse to obey the reporting laws of the land when Romans chapter 13 says that Christians must submit to the governmental authorities?

  The actions of the Governing Body clearly show that they do not care one bit about protecting children or seeking justice. Matthew 6:33 Says God blesses those that seek the Kingdom AND JUSTICE.

  http://www.jwfacts.com
  http://www.watchtowerdocuments.com

 • I am not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

 • Amazing letter! I feel the same. I recognize the problem. We get these different reactions because so many do not understand this problem. We need to talk with others openly if we can. It takes mature spiritual people to recognize because of the truth we do have so much, but this problem is so huge, so much has to change and this will be so hard for so many. So we all need to pray to God to have more faith and patience and understanding and love and forgiveness, for the best possible outcome.

 • Hi i am an ex elder ex special pioneer and know all the ins and outs on how to deal with these cases. yes it is sad that these things are happing i also tried to correct a lot of things but to no avail. i do not blame Jehovah just some elders who try to impose their man made rules and they are paying with the hard earned money of fellow witnesses

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.