Een ‘hetze’ en ‘een schreeuwstichting’? – een nieuwe brief aan Michel van Hilten

Blog

Beste Michel,

Je zal het ongetwijfeld erg druk hebben, dus ik zal proberen het zo kort mogelijk te houden. Ik weet dat je als persvoorlichter van een landelijke organisatie niet altijd alles kan zeggen wat je denkt of vindt. Het zou me dan ook niets verbazen als je zelf ook niet blij was met je recente mediaoptreden bij RTV Drenthe.

Zinnen als ‘we herkennen ons niet in de aantallen’ en vervolgens ‘we houden geen statistieken bij maar het aantal wat door de stichting wordt geroepen vinden we wel heel erg veel’, komen niet erg overtuigend over. Je noemt alle media-aandacht voor het onderwerp Jehovah’s Getuigen en seksueel misbruik een hetze, ‘omdat het groter gemaakt is dan wij hier kunnen constateren’. Wat bedoel je daar eigenlijk precies mee Michel? Denk je werkelijk dat als het hoofdkantoor in Emmen niets verontrustends constateert op het gebied van seksueel misbruik er dus verder ook weinig aan de hand is? Heb je oprecht de moeite genomen om de dialoog aan te gaan met ‘die schreeuwstichting’ met zijn tendentieuze stellingname en werkelijk geprobeerd de feiten te achterhalen ? (Spreuken 18:13 zegt daar iets moois over).

Enfin ik heb je afgelopen zomer al eens een open brief over dit thema geschreven, maar het lijkt me dat het geen kwaad kan die brief weer eens uit het archief te halen.

Tot slot wil ik je erop wijzen dat een zuster afgelopen week zo’n 200 koninkrijkszalen in Nederland aangeschreven heeft om door middel van een brandbrief de verschillende ouderlingen te informeren.

Deze brief werd vorige maand al gepubliceerd op de website van Reclaimed Voices en werd reeds gretig gedeeld. Ik raad je met klem aan deze brief ook te lezen want hij toont overduidelijk aan dat het bagatelliseren van het probleem zoals jij dit herhaaldelijk nu gedaan hebt, neerkomt op de snelste manier om broeders en zusters van de organisatie weg te trekken en inactief te maken. In die zin kan je een voorbeeld nemen aan ‘onze’ Babylonische tegenpool uit Rome, die uiteindelijk, na lang gesteggeld te hebben wel de feiten onder ogen wil zien.

Repressieve maatregelen die door de organisatie zijn genomen om kritische geluiden rondom deze kwestie de mond te snoeren hebben tot dusver alleen maar geleid tot nog meer negatieve publiciteit en ‘afvalligheid’.

Het is te laat voor gladstrijkerij, Michel, veel te laat.

Stop dus met de buikspreekpop uit te hangen voor een organisatie die op dit terrein bewezen heeft niet meer het vertrouwen te hebben van ‘Caesar’  en een steeds sneller groeiend aantal leden.

Met vriendelijke groet,

de sprekende Getuige (*)

 * De Sprekende Getuige is een actieve Jehovah’s getuige die verbonden is met één van de plaatselijke gemeentes van Jehovah’s Getuigen in Nederland. Hij is kritisch op hoe Jehovah’s Getuigen reageren op de mediaberichten over seksueel misbruik en laat daarmee zien dat er ook binnen de organisatie personen zijn die van mening zijn dat er anders moet worden omgegaan met het onderwerp seksueel misbruik.

Blogs van de Sprekende Getuige verwoorden de persoonlijke mening van de auteur. Deze persoonlijke mening stemt niet automatisch overeen met de mening van het bestuur van Stichting Reclaimed Voices.

3 comments

 • Ik moet het toch even “opnemen” voor Michel. Hij is nl lid van de “Orden van volletijdsdienaren” en heeft een verklaring moeten afleggen van GEHOORZAAMHEID. Deze verklaring wordt ook bewust ondertekend door de persoon zelf. Gehoorzaamheid aan een organisatie: niet aan God! Hij kan er dus niets aan doen.
  Lees het boek: captives of an illusion, van don Cameron.

  Graag anoniem!!!

 • Jaren geleden was ik werkzaam voor Michel van Hilten.
  Van Hilten senior werkte er destijds ook nog. Ik kan me herinneren dat vrouwelijk collega’s met name jonge meiden (adviseuses van begin 20) zeiden dat ze door van Hilten senior een naar gevoel kregen. Wanneer hij hen iets moest uitleggen, zat hij steeds met zijn handen over hun rug te wrijven (tegenwoordig zou dit onder de categorie “Me too” vallen!) Ik vind dat ik dit toch even moest melden.

 • Mt 13:15 Want het hart van dit volk is onontvankelijk geworden, en met hun oren hebben zij gehoord zonder te reageren, en hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij nimmer met hun ogen zouden zien en met hun oren horen en met hun hart de betekenis ervan begrijpen en terugkeren, EN IK HEN GEZOND ZOU MAKEN❗️

  Het klopt dat niet alles over JG gezegd en geschreven word klopt in de samenleving en media, maar wat deze problematiek aangaat en hoe ermee word omgegaan is een levensgroot probleem wat de organisatie maar niet wil inzien.

  Jullie houding en gedrag is ook tekenend voor andere interne aangelegenheden die niet met bijbelse beginselen overeenkomen.
  Ik heb zelf heel veel bijbelkennis gekregen door deze Organisatie, maar ben ook steeds meer bewust geworden dat er vaak ook een enorme kloof is tussen de theorie en de praktijk en het toepassen van wat als goede en gezonde leer te beschouwen is.

  Dat veel verkondigers niet goed, of zelf slecht worden behandeld, en vaak niet naar bijbelse beginselen of zelf eigen protocollen word gehandeld.

  Daar kan ik een boek van schrijven uit eigen ervaring en van wat ik van zeer nabij heb meegemaakt.
  Het negative en wat struktureel misloopt en genegeerd word gaat steeds meer het positieve overschaduwen. Daarvoor zijn jullie blind en gaan anderen beschuldigen waaraan jullie zelf schuldig zijn.

  Zeer veel geld gaat verloren in rechtzaken waar dingen waar jullie terecht in staat van beschuldiging worden gesteld.
  Degene die daar intern zijn mond niet meer over houden kan word als een afvallige uitgesloten.
  Ezechiel 34 beschrijft heel goed waar jullie schip aan ten grond zal gaan. JW-Org word wel eens met de Ark van Noach vergeleken, maar ik ben de mening dat de Titanic eerder toe zal treffen. Vergelijkbaar met het Israël ten tijde van Jezus Christus op aarde.

  Jullie zijn op zijn rechterstoel gaan zitten en zijn vast op eigen initiatief begonnen “onkruid” te wieden. (Joh 16:1-3).

  Jezus el later Stefanus en vele anderen werden door God organisatie toendertijd ook als “onkruid” en afvalligen bestempeld.

  Alles war niet in jullie straatje past en niet meer netjes in de pas wil lopen worden “afvalligen” genoemd.

  De volgende verzen van Jer 23: 21- 32 zijn naar mijn mening ook op jullie van toepassing.
  📖
  Ik kan die mening met genoeg feiten onderbouwen als daar bij jullie oprechte interresse bestaat.
  Ik vermoed dat deze (valse) uitspraken die je hier hebt gedaan, op jullie hoofd terug zullen vallen. Temeer omdat jullie beweren de enige door Gods Geest geleide organisatie te zijn.

  Beweerden de priesters schriftgeleerden en Farizeeën niet iets soortgelijks tegenover Jahuscha Ha Maschiach (Jesus Christus), handelden die niet op soortgelijke wijze zoals jullie nu ook doen door oprechte getuigen als afvalligen te beschouwen en uit te sluiten (Joh 16:1-3)❓ mensen die zien wat scheef loopt en dit openbaren. Hun mond niet meer kunnen houden voor groot onrecht en leren die. Iet kloppen (1914 bv) ❓

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.