Jehovah’s Getuigen en het verschoningsrecht van de geestelijke

Uncategorized

Een geestelijke kan zich voor een rechtbank beroepen op het verschoningsrecht, maar alleen aangaande kennis die hem is toevertrouwd in zijn hoedanigheid van geestelijk zorg- en hulpverlener. Binnen de huidige wetgeving kunnen ouderlingen en andere opzieners in de organisatie van Jehovah’s Getuigen worden aangemerkt als geestelijke ambtsdragers. In de praktijk lijkt het verschoningsrecht hen nogal gemakkelijk te worden toegekend. Politie en Justitie lijken geen of onvoldoende kennis te hebben aangaande het soort van geestelijke zorg dat door ouderlingen binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen wordt geboden.

Het rapport Jehovah’s Getuigen en het verschoningsrecht van de geestelijke is bedoeld om inzicht te bieden in hoe herderlijke zorg bij Jehovah’s Getuigen vorm krijgt. Het laat zien hoe er binnen deze religieuze gemeenschap gebruik wordt gemaakt van het verschoningsrecht van de geestelijke, juist in situaties rond seksueel misbruik.

Ten aanzien van een meldplicht bij wetenschap van seksueel misbruik is gekeken hoe hier in het buitenland door de organisatie van Jehovah’s Getuigen mee om wordt gegaan. Ook hier speelt een beroep op het verschoningsrecht van de geestelijke een rol, of de wijze waarop deze door Jehovah’s Getuigen wordt begrepen en toegepast. Zolang zij een uitzondering kunnen vinden in de wet waarop ouderlingen en opzieners zich kunnen beroepen, lijken ze te denken geen wettelijke verplichting te hebben tot melding.

Ik kom via de media en vooral via dit schrijven tot de conclusie dat het van groot belang is dat er een transparante en wettelijke procedure komt waarin de beoordeling van het verschoningsrecht geheel buiten de geloofsgemeenschappen wordt gelegd. Kortom: dat de rechter op grond van het wetboek tot een juridische uitspraak komt. Geloofsgemeenschappen zouden niet zelf (intern) tot een bepaling van welke aard dan ook moeten overgaan in welke casus dan ook. Aangifte ten alle tijde is in dezen dan ook de consequentie. Dit rapport is daar wat mij betreft volstrekt duidelijk en overtuigend in.

Dr. H. Kuindersma, godsdienstpedagoog

Download:

Jehovah’s Getuigen en het verschoningsrecht van de geestelijke (Nederlands)

Jehovah’s Witnesses and Clergy Privilege (Engels)

One thought on “Jehovah’s Getuigen en het verschoningsrecht van de geestelijke

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.