Toestroom van seksueel misbruik bij Jehovah;s Getuigen in België gevreesd

Nieuwsberichten

Oprichting van Reclaimed Voices België

De wereldwijd snel toenemende bezorgdheid omtrent de manier waarop er binnen de gemeenschap van Getuigen van Jehovah wordt omgesprongen met kindermisbruik leidt er toe dat meer en meer groeperingen, onderzoekers en overheidsinstanties de alarmbel luiden.

Na Australië, Canada, Verenigde Staten,… lijkt het alsof de aandacht zich nu naar Europa verschuift. In Nederland was het de stichting Reclaimed Voices die begin 2018 voor het eerst naar voren kwam met huiveringwekkende verhalen van slachtoffers. Vandaag staat de teller van meldingen er reeds op ruim 300. Getuigen claimen bij onze noorderburen ongeveer 29.000 volgelingen te hebben.

Langzaam aan begonnen er ook in België verhalen los te komen en een en ander zorgde er voor dat het lacsso, beter bekend als de sektewaakhond, in december 2018 het parlement adviseerde nader onderzoek te verrichten naar de problematiek. Dit resulteerde in de oprichting van een werkgroep.

De toegenomen aandacht van de pers, zorgverleners, justitie en diverse actoren in het veld en de daaruit voortvloeiende nood aan zeer specifieke kennis aangaande doctrines, procedures en geplogenheden die het alledaagse leven van een getuige van Jehovah bepalen heeft ons doen besluiten tot de oprichting van Vzw Reclaimed Voices België.

Doelstelling

De zeer gesloten leefwereld van een Jehovah’s getuige is voor een buitenstaander zeer complex en dikwijls moellijk begrijpbaar hetgeen vaak resulteert in het goedbedoeld maar verkeerd inschatten en begeleiden van slachtoffers of het niet goed bewust zijn van de mentale situatie waarin zij zich bevinden.

Vzw Reclaimed Voices België wil bijstand verlenen aan een ieder die van ver of dichtbij geconfronteerd wordt met deze problematiek en ervaring en kennis bijdragen die leidt tot een betere opvang van slachtoffers.

Als tweede doelstelling heeft de vzw de bedoeling om te proberen de procedures die door de organisatie van getuigen van Jehovah worden gehanteerd bij de behandeling van seksueel kindermisbruik te doen veranderen. Idealiter door de ongeveer 25000 leden tellende gemeenschap in België bewust te maken van het probleem en de erkenning er van en hun tot het inzicht te brengen hun intern beleid In functie van de veiligheid van het kind aan te passen.

De vzw zal er naar streven om dit gegeven in de belangstelling van pers, zorgverlening, justitie en belanghebbenden te houden tot dit doel bereikt is.

Pascal Mertens
Voorzitter
Vzw Reclaimed Voices België
Contact : +32 498857662

Kijk hier de Pano documentaire over misbruik bij de Jehovah’s getuigen in België

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.