Time-out voor Reclaimed Voices (Nederland)

Nieuwsberichten

Beste mensen, wij hebben besloten het de komende tijd met betrekking tot Reclaimed Voices rustiger aan te doen. Nu het onderzoek van de Universiteit Utrecht loopt, is er momenteel geen dringende actie vereist. Wanneer in het najaar de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen wij nadenken over verdere stappen.

Na een intensieve periode van twee jaar merken we dat we echt toe zijn aan tijd voor onszelf.  Dit komt mede doordat we de laatste tijd meermaals berichten hebben ontvangen waarbij mensen uitgaan van hun eigen veronderstellingen en van ons bijbehorende actie verwachten. Wij hebben onze eigen missie en doelstellingen.  Sommige mensen lijken bepaalde verwachtingen aangaande ons te hebben die hier niet mee overeenkomen. Wij begrijpen dat mensen eigen gevoelens en verlangens hebben als het om Jehovah’s Getuigen gaat. Het kost echter energie en wij ervaren het als deprimerend wanneer teleurstelling of boosheid vanwege het niet voldoen aan een verwachtingspatroon op ons wordt afgereageerd.  

Uiteraard zullen er altijd mensen zijn die het niet eens zijn met onze wijze van actievoeren of daar andere ideeën bij hebben. Het staat ieder vrij zijn eigen acties te doen, los van ons. Wij zullen echter niet afwijken van onze wijze van handelen, die alles te maken heeft met de waarden die wij belangrijk vinden en voortkomt uit onze kennis en ervaring.

Verder zijn wij bezig met eigen toekomstplannen. In onze samenwerking als Reclaimed Voices hebben wij met ons drieën veel geleerd en samen een groeiproces doorgemaakt. Wij hebben meer inzicht gekregen in het complexe samenspel tussen  de religieuze context, de geslotenheid van de groepering en de ervaring van het seksueel misbruik. Ook constateren wij dat er bij diverse partijen een gebrek aan kennis en inzicht is op het gebied van religie, levensbeschouwing en levensvragen.

In de nabije toekomst zullen wij een nieuw samenwerkingsverband oprichten. Wij willen ons professioneel richten op het geven van voorlichting door middel van presentaties, workshops en gastlessen, alsook op gespreksvoering rond (verlies van) zingeving.  Deze activiteiten zullen worden aangeboden als betaalde dienst en staan los van Reclaimed Voices. De komende tijd willen we deze plannen verder uitwerken.

Wij hopen op jullie begrip dat wij het de komende tijd rustiger aan doen. Als er tussendoor nieuws is zullen we dat uiteraard via onze Social Media kanalen met jullie delen. Verder zien wij uiteraard uit naar de resultaten van de Universiteit Utrecht.

Wij wensen jullie een fijne zomer!

Frank, Raymond en Aswin.

2 comments

  • You have done a lot of good. You deserve a rest. Some other people do not understand the pressure it puts on you. If other people want to make complaint or protest let them do it their own way. You have done enough. I am in England. We are still waiting for results from investigations. The I. I. C. S. A. should be investigating the Jehovah’s Witnesses here in the UK. It all takes time. Thank you for the work you have done. John.

  • Heel goed dat RV een pas op de plaats maakt en zich verder gaat oriënteren op meerdere, aanvullende bezigheden.
    En bovenal….jullie hebben een zomerpauze verdiend.

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.