Dank jullie wel voor alle steunbetuigingen

Blog

De afgelopen dagen zijn voor ons heel hectisch geweest. Wie had gedacht dat de publicatie van een wetenschappelijk rapport voor de rechter uitgevochten zou worden? Wij hebben veel boosheid en frustratie gezien en gevoeld, maar ook steun.
Wij hebben veel hartelijke, lieve en ontroerende reacties ontvangen. Wij voelen ons hier heel erg door gesterkt. Onze missie is nooit geweest om de Jehovah’s Getuigen in een kwaad daglicht te zetten. Het was en is nog steeds ons doel om voor de veiligheid van kinderen op te komen, ook als ze lid zijn van een groep zoals Jehovah’s Getuigen. Daarnaast zetten wij ons in voor de erkenning van slachtoffers. Wij hopen dat de publicatie van het onderzoeksrapport hieraan bijdraagt.

Wij kunnen ons voorstellen hoe verontrustend de inhoud van dit rapport is  voor actieve Jehovah’s Getuigen. In onze persverklaring geven wij aan nog steeds open te staan voor een gesprek met het bestuur. Natuurlijk willen wij ook heel graag open staan voor gesprekjes met individuele Jehovah’s Getuigen.  Niet om hen aan te vallen in hun geloof, maar om samen met hen te zoeken naar hoe er omgegaan kan worden met seksueel misbruik, waarbij wensen en behoeftes van slachtoffers centraal staan.

Wij nemen voor onszelf rustig de tijd om de inhoud goed te lezen en na te denken over hoe de uitkomsten aanbevelingen een verdere praktische invulling kunnen krijgen.

Nogmaals hartelijk dank!

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.