Beleidsplan

Het actuele beleidsplan is te downloaden als PDF bestand:
Beleidsplan Reclaimed Voices 2021-2023

Het oude beleidsplan:
Beleidsplan Reclaimed Voices 2018-2020

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Vrijwilligers hebben recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten die gemaakt worden in uitoefening van hen door het bestuur opgedragen werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Kosten kunnen enkel en alleen gedeclareerd wanneer hier van te voren door het bestuur toestemming is verleend. Voor het declareren van de kosten dienen kwitanties te worden overlegd. Reiskosten worden berekend op basis van de kortste afstand in kilometers tussen punt A en B.