Missie en Visie

Missie:  

Stichting Reclaimed Voices wil:

  • dat ieder kind in een liefdevolle en veilige omgeving opgroeit; 
  • dat ieder mens met ervaringen van seksueel misbruik wordt erkend, gezien en geloofd; 
  • dat ieder mens zich verantwoordelijk voelt hier een bijdrage aan te leveren.

Visie:

De stichting streeft naar: 

  • het taboe rondom seksueel misbruik doorbreken;
  • bewustwording over de omgang met klachten rond seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen;
  • het vinden, vergroten en versterken van de intrinsieke krachten, capaciteiten en mogelijkheden (empowerment) van individuele leden van een (religieuze) gemeenschap, waaronder Jehovah’s Getuigen;
  • het creëren van een veilige ruimte waarbinnen slachtoffers hun ervaring kunnen delen;  
  • respect voor autonomie van slachtoffers van (seksueel) misbruik.