Missie en Visie

Missie:  
Stichting Reclaimed Voices wil dat het recht van het kind gerespecteerd wordt. Elk kind dat seksueel misbruikt is of daar risico op loopt moet zich gezien voelen en bescherming krijgen door beleidsverandering binnen (gesloten) religieuze gemeenschappen waaronder Jehovah’s Getuigen.  

Visie:
De stichting streeft ernaar:

    • het taboe rondom seksueel misbruik te doorbreken;
    • bewustwording in de maatschappij te creëren, zowel bij de regering, religieuze instanties, het onderwijs, als bij hulpverlenende organisaties;
    • draagvlak te creëren voor beleidsverandering betreffende seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen;
    • slachtoffers aan te sporen ‘te praten’ over het seksueel misbruik, aangifte bij de politie te doen en professionele hulp te zoeken.