Bestuursleden

“Volg de stem van je hart en het universum zal deuren openen waar er eerder alleen maar muren waren”

Wie ben ik en wat voor mens wil ik zijn? Belangrijke vragen die in mijn lessen centraal staan.

Ik ben Raymond Hintjes.  In mijn dagelijkse leven werk ik als docent levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Ik heb een achtergrond in theologie en religiewetenschappen. Verder ben ik opgegroeid binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen.

Deze achtergrond heeft ervoor gezorgd dat ik erg geïnteresseerd ben in zingevingsvraagstukken en de rol die religie daarin voor mensen kan spelen. Religie kan een beknellend systeem zijn, waardoor mensen beschadigd raken, maar voor anderen is het een inspiratiebron om zich in te zetten voor sociale gerechtigheid.

Ik zie het als mijn morele verantwoordelijkheid om de persoon die onrecht is aangedaan te steunen en daarom spreek ik mij uit tegen onrecht. Reclaimed Voices biedt mij de kans mij betekenisvol in te zetten door een stem te geven aan hen die moesten zwijgen.

Raymond Hintjes, voorzitter, mail: r.hintjes@reclaimedvoices.org

==============================================================================================

“If you look inside your soul, the world will open to your eyes”

Mijn naam is Aswin Suierveld, idealist met een sterk rechtvaardigheidsgevoel, non-conformist, natuurliefhebber, schrijver en eco-filosoof.

Vanuit mijn ervaring in het verleden als Jehovah’s Getuige en daaropvolgend mijn opleiding Theologie-pastoraal werk, wil ik bijdragen aan de missie van Reclaimed Voices. Dit doe ik onder meer door het doen van research en schrijven van artikelen en rapporten.

Ik ben veel bezig met existentiële vraagstukken, zoekend naar inzicht en onderliggende problemen. Alleen door diep te graven kan de wortel van een probleem worden blootgelegd.

Ieder kind heeft recht op een veilige leefomgeving, ieder mens recht om te zijn wie hij ten diepste is. Je verhaal vertellen en gehoord worden is belangrijk bij de verwerking van trauma’s en om verder te kunnen met je leven. Ook jouw verhaal telt!

Aswin Suierveld, Secretaris, mail: a.suierveld@reclaimedvoices.org

================================================================================================================================

“Kracht zit niet in strijd, maar in bevrijding”

Mijn naam is Frank Huiting. In dagelijks leven ben ik accountmanager die de overstap gaat maken naar docentschap.

Ik strijd voor het veilig opgroeien van kinderen binnen alle gesloten gemeenschappen in de wereld. Mijn achtergrond en persoonlijke ervaring binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen zijn belangrijke redenen om anderen met soortgelijke ervaringen te helpen en zichzelf te bevrijden.

Bevrijding is iets wat je zelf moet bewerkstelligen, maar niet alleen hoeft te doen! Hier komt Reclaimed Voices in beeld. Het taboe doorbreken, je stem laten horen, slachtoffers van seksueel misbruik erkenning geven is de missie van Reclaimed Voices en mijn persoonlijke uitdaging in de maatschappij!

Ik geloof in de mens en sta op als er iets moet worden gezegd of het nu door middel van feiten en logica of rauwe emotie is. Vrijheid is mijn belangrijkste waarde in mijn leven.

Het ervaren van bevrijding wens ik iedereen van harte toe.

Frank Huiting, penningmeester, mail: f.huiting@reclaimedvoices.org