Bestuursleden

“Volg de stem van je hart en het universum zal deuren openen waar er eerder alleen maar muren waren”

Wie ben ik en wat voor mens wil ik zijn? Belangrijke vragen die in mijn lessen centraal staan. Ik ben Raymond Hintjes.  In mijn dagelijkse leven werk ik als docent levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Ik heb een achtergrond in theologie en religiewetenschappen. Ik ben erg geïnteresseerd in zingevingsvraagstukken en de rol die religie daarin voor mensen kan spelen. Religie kan een beknellend systeem zijn, waardoor mensen beschadigd raken, maar voor anderen is het een inspiratiebron om zich in te zetten voor sociale gerechtigheid.

Ik zie het als mijn morele verantwoordelijkheid om de persoon die onrecht is aangedaan te steunen en daarom spreek ik mij uit tegen onrecht. Reclaimed Voices biedt mij de kans mij betekenisvol in te zetten door een stem te geven aan hen die moesten zwijgen

Raymond Hintjes, voorzitter, mail: r.hintjes@reclaimedvoices.org

==============================================================================================

“Samen staan we sterk”

Mijn naam is Aswin Suierveld. Ik ben een dromer, idealist, non-conformist, natuurliefhebber, schrijver en eco-filosoof die zich tegenwoordig vooral bezighoudt met vraagstukken op gebied van duurzaamheid en klimaatverandering.

Vanuit mijn ervaring in het verleden als Jehovah’s Getuige en daaropvolgend mijn opleiding Theologie-pastoraal werk, hoop ik bij te kunnen dragen aan de missie van Reclaimed Voices.

Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel en vind dat ieder kind recht heeft op een veilige leefomgeving. Je verhaal vertellen en gehoord worden is belangrijk bij de verwerking van trauma’s en om verder te kunnen met je leven. Ook jouw verhaal telt!

 

Aswin Suierveld, Secretaris, mail: a.suierveld@reclaimedvoices.org

================================================================================================================================

“Kracht zit niet in strijd, maar in bevrijding”

Mijn naam is Frank Huiting. Ik woon samen met mijn gezin in Groningen. Mijn persoonlijke inzet binnen Reclaimed Voices vind ik belangrijk vanwege mijn ervaringsdeskundigheid.

Reclaimed Voices toont aan dat bevrijding iets is wat je zelf moet doen, maar niet alleen hoeft te doen! De taboe doorbreken, kinderen veilig laten opgroeien en slachtoffers van seksueel misbruik het gevoel geven gehoord  te worden, zijn mijn persoonlijke uitdagingen in de maatschappij!

 

 

 

Frank Huiting, penningmeester, mail: f.huiting@reclaimedvoices.org