Onze kijk op activisme

Wat voor activisme voert Reclaimed Voices?

Activisten zijn mensen die zich ergens actief voor inzetten, doorgaans met het doel verandering tot stand te brengen. Zo zet Reclaimed Voices zich in met als doel verandering in het beleid rond seksueel misbruik in de organisatie van Jehova’s Getuigen, goede hulp en erkenning voor slachtoffers en een veiliger leefomgeving voor kinderen.

De beste manier om dit tot stand te brengen is volgens ons door respectvol te blijven naar Jehova’s Getuigen. Een model hiervoor is geweldloze communicatie. Bij geweldloze communicatie  gaat het om het opbouwen van een relatie die gebaseerd is op openheid en mededogen. Mededogen wil zeggen dat je je kunt inleven in de situatie van de ander en respect hebt voor diens gevoelens en levenswijze.  In plaats van uit te gaan van verschillen, of van het fout van de ander, wordt er gezocht naar gemeenschappelijke gronden. Veiligheid voor kinderen is iets wat we allemaal willen.

Door lijnrecht tegenover elkaar te staan, komen we niet verder en is de kans vrijwel uitgesloten dat de andere partij positieve veranderingen zal aanbrengen. Reclaimed Voices wil open blijven staan voor de dialoog met Jehova’s Getuigen, met het bestuur of met individuele gelovigen.

Respect, waardigheid,  vrijheid en eerlijkheid, behoren tot de waarden die bij Reclaimed Voices horen. Bij onze houding en doelstellingen past respectvol activisme.

Op 6 oktober is er ons  Vreedzaam Stil Protest. Deze is bedoeld om aandacht te vragen voor de gevolgen van seksueel misbruik binnen gesloten religieuze gemeenschappen als Jehova’s Getuigen.  Wij hopen dit op respectvolle manier te doen. Wij zullen niemand voorschrijven wat je al dan niet op je spandoek mag zetten. Wel willen we dat het rond het thema van seksueel misbruik blijft. Het zou respectloos zijn naar de ervaringsgenoten van dit misbruik om bij deze gelegenheid actie te voeren voor eigen doeleinden. Laten we ons samen vanuit een respectvolle houding sterk maken voor ons doel!