Onze kijk op activisme

Wat voor activisme voert Reclaimed Voices?

Activisten zijn mensen die zich ergens actief voor inzetten, doorgaans met het doel verandering tot stand te brengen. Zo zet Reclaimed Voices zich in met als doel verandering in het beleid rond seksueel misbruik in de organisatie van Jehova’s Getuigen, goede hulp en erkenning voor slachtoffers en een veiliger leefomgeving voor kinderen.

De beste manier om dit tot stand te brengen is volgens ons door respectvol te blijven naar Jehova’s Getuigen. Een model hiervoor is geweldloze communicatie. Bij geweldloze communicatie  gaat het om het opbouwen van een relatie die gebaseerd is op openheid en mededogen. Mededogen wil zeggen dat je je kunt inleven in de situatie van de ander en respect hebt voor diens gevoelens en levenswijze.  In plaats van uit te gaan van verschillen, of van het fout van de ander, wordt er gezocht naar gemeenschappelijke gronden. Veiligheid voor kinderen is iets wat we allemaal willen.

Door lijnrecht tegenover elkaar te staan, komen we niet verder en is de kans vrijwel uitgesloten dat de andere partij positieve veranderingen zal aanbrengen. Reclaimed Voices wil open blijven staan voor de dialoog met Jehova’s Getuigen, met het bestuur of met individuele gelovigen.

Respect, waardigheid,  vrijheid en eerlijkheid, behoren tot de waarden die bij Reclaimed Voices horen. Bij onze houding en doelstellingen past respectvol activisme.