Bestuursleden België

“Een slecht mens is altijd slecht, maar hij is het slechtst wanneer hij zich als een heilige voordoet.”
(Francis Bacon)

Ik ben Pascal, bedrijfsleider en gehuwd met Saifon, zonder kinderen.

Zelf ben ik nooit een gedoopte getuige van Jehovah geweest maar ik heb me, na de dood van mijn vader, 5 jaar lang intens verdiept in hun leefwereld, gebruiken en doctrines. Mijn fantastische moeder heeft, na 34 jaar, uiteindelijk de organisatie verlaten.

In die periode heb ik er vrienden leren kennen, oprechte mensen die geloven God’s wil te doen, maar helaas ook de donkere zijde van de gesloten omgeving waarin ze leven gezien.

Het is precies voor hen waarover gezwegen wordt, dat ik het voorzitterschap van Reclaimed Voices België op mij heb genomen.

Ik wil eindigen met de woorden van Paulus : “Alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem aan wie we verantwoording moeten afleggen.”

Pascal Mertens, voorzitter, mail: p.mertens@reclaimedvoices.org

==============================================================================================

“Als rechtvaardigheid verloren gaat, heeft het geen zin meer dat mensen op aarde leven.” 
(Emannuël Kant)

Ik ben Kurt, gehuwd en papa van inmiddels twee volwassen zoons. In mijn levensonderhoud voorzie ik door werkzaam te zijn als service technieker.

Vanuit mijn achtergrond als getuige van Jehovah, gedurende 48 jaar, heb ik sterke voeling hoe deze organisatie structureel is opgebouwd en omgaat met netelige kwesties als kindermisbruik.

Vanuit mijn jeugd heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel en altijd geprobeerd me onbaatzuchtig in te zetten voor mijn medemens, vooral voor hen die zich in een zwakkere positie bevinden.

Reclaimed Voices biedt me de mogelijkheid deze levensvisie verder in te vullen. Vooral ten behoeve van hen die zich in een kwetsbare positie bevinden, die het zwijgen zijn opgelegd en die worstelen met onderdrukte en verwarde gevoelens.

Deze slachtoffers wil ik helpen de juiste weg te vinden om rechtvaardigheid en gerechtigheid te laten geschieden. Alleen zo kunnen ze opnieuw de warmte van een zonnestraal in hun leven ervaren

Kurt de Kerf, secretaris, mail: k.dekerf@reclaimedvoices.org

================================================================

“Rechtvaardigheid is de standvastige en bestendige begeerte om elk zijn recht te geven” 
(Keizer Justinianus I)

Hey, ik ben Albina Moens, in mijn dagelijkse leven ben ik ondernemer, activiste in de lhbt-gemeenschap. Na het verlaten van de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen ben ik een levensgenieter en koester ik mijn herwonnen vrijheid.

Ik hoop dat ik met mijn inzet bij Reclaimed Voices met een kleine steentje kan bijdragen door mensen te laten zien dat er een gelukkig leven mogelijk is na het vertek bij de Jehovah’s Getuigen. Zelf was ik slachtoffer van kindermisbruik. Als vrouw, hoop ik een aanspreekpunt te zijn, voor andere misbruikslachtoffers om samen gerechtigheid te kunnen verkrijgen, en het deksel van de doofpot te openen. Mijn rechtvaardigheidsgevoel geeft me de energie dit te kunnen doen.

In de context van mijn verleden als getuige van Jehovah wil ik besluiten met : “Every saint has a past ,every sinner has a future.”
Door het stilzwijgen te verbreken zijn we in hun ogen zondaars,laat me dan maar een zondaar zijn…

Albina Moens, penningmeester, mail: a.moens@reclaimedvoices.org

================================================================

“It’s injustice I hate, not the Normans” 
(The Adventures of Robin Hood)

Voorzitter Pascal over Patrick:

“Toen Patrick in 2010 de deur van de koninkrijkzaal achter zich dichttrok was dat het einde van 40 jaar als getuige van Jehovah. Het waren voornamelijk de beperkingen die hem, als ouderling, van hogerhand werden opgelegd om het belang van een slachtoffer van misbruik centraal te plaatsen die hem dit drastische besluit deden nemen.

Zoveel jaren later is Patrick voor talloze ex-getuigen de man geweest bij wie ze terecht konden toen iedereen hen de rug toekeerde.

Wie wil begrijpen waarom de dingen bij de Jehovah’s Getuigen zijn zoals ze zijn zal ademloos naar zijn verhalen luisteren.

Zowel in België als internationaal wordt Patrick beschouwd als een van de eersten die problemen als uitsluiting, misbruik en manipulatie onder de aandacht van pers en justitie heeft gebracht.

Wij, en velen met ons, zijn verheugd hem als een van de stichtende leden in ons team te hebben.”

Patrick Haeck, algemeen bestuurslid, mail: p.haeck@reclaimedvoices.org