De gezichten achter Reclaimed Voices

OVER RECLAIMED VOICES
Het Engelse werkwoord ‘to reclaim’ betekent herwinnen, terugeisen, maar kan ook vertaald worden met protesteren, of op het rechte pad brengen. In die zin verwijst het naar ons protest tegen het huidige beleid inzake seksueel misbruik in de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De naam van onze stichting zou vertaald kunnen worden als ‘herwonnen stemmen’: we bieden slachtoffers die van de wachttorenorganisatie moe(s)ten zwijgen de ruimte hun eigen stem te herwinnen en zich uit te spreken..

Wij houden van transparantie en laten graag zien wie de gezichten zijn achter Reclaimed Voices. Het bestuur waarmee wij van start gaan bestaat uit:
Raymond Hintjes (voorzitter)
Frank Huiting (penningmeester)
Bernadette Meulens (secretaris)
Aswin Suierveld (algemeen bestuurslid)

De belangrijkste personen zijn zij die zich hebben uitgesproken aangaande hun misbruikervaring. Het zijn de verhalen van de slachtoffers van seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen die de misstanden bij de Wachttorenorganisatie aan de kaak stellen. Zonder hun moed kunnen wij niets. Zij geven werkelijke betekenis aan Reclaimed Voices!